een poging het leven te herstructureren

text drawing after theatreperformance by company BOG